Staat voor rechter: te weinig geld voor gevaarlijke cliënten met stoornis – RTL Nieuws

De tekorten binnen de klinieken lopen op en dat kan ook voor de samenleving gevaren gaan opleveren. De instellingen vinden dat ze van het ministerie van Justitie en Veiligheid te weinig geld krijgen.

Lagere tarieven

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) stelt een advies op over de tarieven en stuurt dat naar de minister. Maar het ministerie vergoedt nu niet dat volledige tarief. Op dit moment worden er nieuwe tarieven opgesteld. Volgens de instellingen zit ook daar opnieuw een tekort. Dit terwijl volgens de instellingen hun personeelskosten zijn gestegen, er striktere (veiligheids-)regels zijn die nageleefd moeten worden en daardoor ook hogere administratieve lasten.

“We vinden dat justitie fatsoenlijke tarieven moet geven voor de zorg die we leveren”, vertelt Sophie Koek, manager van Fivoor, een van de klinieken die een kort geding aanspant. “De tarieven zijn al lager dan dat ze vorige jaren waren. Dit is voor ons echt een slag.”

Geen muziektherapie

“Sommige behandelingen moet je van de wet hebben, dus die houden we”, vertelt Koek. Maar de extra dingen die er volgens haar voor zorgen dat een behandeling aanslaat, zouden moeten sneuvelen.

In de praktijk betekent dit dat patiënten bijvoorbeeld geen muziektherapie meer krijgen. “Dit is belangrijk als aanvulling op het reguliere behandelplan. Patiënten leren door muziektherapie op een andere manier in contact te komen met emoties, of ze leren zich uiten als ze onderwerpen opkroppen of moeilijk vinden om te bespreken.”

‘Zorg is goed geregeld’

Reactie minister Sander Dekker van Rechtsbescherming: “De NZa komt met een maximum-vergoedingberekening. Wij zitten daar in de meeste gevallen vlakbij, dus we doen het goed. Ons bod is heel redelijk en ligt dicht bij het NZa-advies.” Lopen we als samenleving gevaar? “Nee de zorg is erg goed geregeld.”

Psychiatrische stoornis

Forensische zorg wordt door de rechter opgelegd. In de klinieken zitten mensen met een psychische of psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking die een strafrechtelijk feit hebben gepleegd. Mensen worden behandeld voor bijvoorbeeld een verslaving, agressie of seksueel overschrijdend gedrag.

Het kort geding gaat over alle Overige Forensische Zorg (OFZ). Dat is een verzamelnaam van 21 verschillende onderdelen, zoals verslavingszorg, anti-agressiebehandelingen en therapie wegens persoonlijkheidsstoornissen. De aparte tbs-tarieven worden in 2021 vastgesteld. Maar de instellingen geven nu al aan dat ook daar een tekort zit.

Werkdruk is hoog

“In de klinieken wordt heel efficiënt gewerkt, maar er wordt steeds meer van de klinieken gevraagd zonder dat er extra voor wordt betaald”, zegt een deskundige op het gebied van forensische psychiatrie. “Er zijn voortdurend vacatures en de werkdruk is hoog.”

Dit komt bijvoorbeeld doordat verlofaanvragen met veel papierwerk gemoeid gaan. Er moeten bijvoorbeeld veel rapporten worden geschreven. “Daarnaast mogen forensische klinieken geen winst maken, maar draaien ze wel zelf op voor eventuele verliezen.”

Source: rtlnieuws.nl

Share:

Geef een reactie