Jongeren die in 2017 zelfmoord pleegden vaak verstrikt in web van zorg – NOS

Ook moeten de ouders beter betrokken worden bij de behandeling. “Neem het serieus als ze zeggen dat het niet goed gaat met hun kind.” Het is volgens Mérelle belangrijk dat elke professional getraind wordt in suïcidepreventie. Dat is nu nog niet het geval. En om de kwaliteit en continuïteit van zorg te verbeteren, moeten instellingen op regionaal niveau beter samenwerken.

De onderzoekers wijzen erop dat iedereen op zijn eigen gebied zijn best doet, maar dat er geen gezamenlijk systeem is voor zelfmoordpreventie. Binnenkort komen zorginstellingen, scholen, ggd’s en andere belanghebbenden bij elkaar om te praten over een totaalprogramma voor preventie.

Pesten

Er waren ook verschillende patronen bij jongens en bij meisjes. Zo speelde bij jongens relatief vaak mee dat ze problemen hadden op school, bijvoorbeeld door autisme of adhd. Zij vonden weinig aansluiting met leeftijdsgenoten en leraren en moesten naar het speciaal onderwijs. Daarnaast gebruikten jongens relatief vaak softdrugs.

Bij meisjes bleken hoge verwachtingen van zichzelf en een perfectionistische instelling een factor van betekenis. Meisjes deden ook vaker dan jongens een suïcidepoging.

Bij ongeveer de helft van alle jongeren was sprake van pesten. Opvallend was dat het grootste deel havo of vwo deed.

Niet in beeld

De onderzoekers benadrukken dat preventie niet alleen een taak van de zorg is, want een deel van de jongeren was niet in beeld bij jeugdzorg. Daarom hebben ook scholen een belangrijke rol in het voorkomen van suïcides. Zij kunnen meer doen om zelfmoordsignalen te herkennen en ook nazorg bieden als een leerling is overleden door zelfdoding.

Maar, “de belangrijkste aanbeveling wat ons betreft is om in verbinding te blijven met jongeren. Iedereen kan er wat aan doen: van de leerkracht, tot de huisarts, de sportcoach”, zegt Saskia Mérelle.

Source: nos.nl

Share:

Geef een reactie