Coronavirus Noodoplossing: meer patiënten aan één beademingsmachine – RTL Nieuws

De NVIC publiceerde vandaag een handleiding waarin staat hoe dat uitgevoerd kan worden. “Wij hopen dat het niet zover komt, maar we vragen jullie het document en de mogelijkheden bij jullie te bekijken, voor het geval de leveringen te laat zijn en de noodzaak er wel is”, schrijft de NVIC aan de achterban.

644 op ic

De NVIC beschouwt het aantal bedden dat nog beschikbaar is op de intensivecareafdelingen sinds gisteravond als ‘gering’. Volgens de laatste cijfers van de vereniging zijn 644 patiënten opgenomen op een ic die ziek zijn door het coronavirus. Dat zijn er 98 meer dan een dag eerder.

Mensen met het coronavirus die er slecht aan toe zijn, moeten vaak wekenlang worden beademd. Moderne beademingsapparaten kunnen meer volume en druk leveren dan noodzakelijk is om één patiënt te beademen.

‘Uitzonderlijke omstandigheden’

Ze zijn daar overigens niet voor gemaakt. Alleen in ‘uitzonderlijke omstandigheden’ kan worden overwogen om meerdere zieken door hetzelfde apparaat te laten beademen, benadrukken de opstellers van de handleiding. 

“Deze techniek geldt alleen ter overbrugging tot transport van patiënt naar een locatie waar wel beademingsmachines beschikbaar zijn of tot nieuwe beademingsmachines beschikbaar zijn op locatie van de patiënt”, stelt de NVIC.

Voorzitter Diederik Gommers zei vandaag in de Tweede Kamer al dat het hij zich zorgen maakt of de capaciteit van de ic’s volgende week nog toereikend is.

Source: rtlnieuws.nl

Geef een reactie