Tweede Kamer hekelt aanpak inspectie rond islamitisch Haga Lyceum

Radicale kringen

Uit het feitenrelaas van de inspectie blijkt dat van begin af aan, vanaf januari 2016, het bestuur van de school heeft dwarsgelegen bij onderzoeken naar de onderwijskwaliteit. Er werd gedreigd met procedures, er werden klachten ingediend en er werd dreigende taal gesproken.

De discussie over de school is begonnen toen de AIVD er achter was gekomen dat de school op het punt stond de helft van de lessen te gaan wijden aan de salafistische geloofsleer. De “richtinggevende personen” binnen de school die dit wilden, verkeren al sinds 2000 in radicale kringen. Dat is ruim voor de oprichting van de school.

Zij hadden in de periode van 2009 tot 2012, ook nog voor de oprichting van de school, contact met het Kaukasus Emiraat. Deze organisatie pleegde onder meer in 2010 de aanslag op de metro in Moskou waarbij tientallen doden vielen. Een deel van de terroristen sloot zich later aan bij IS.

Slob verwacht dat het inspectierapport, dat de toekomst van de school gaat bepalen, voor de zomer klaar is.

Ga naar NOS

Geef een reactie